ประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานสอบคัดเลือกกำลังพลของกองทัพบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน จัดหาจากบุคคลพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานสอบคัดเลือกกำลังพลของกองทัพบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน จัดหาจากบุคคลพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2563
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2563
ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานสอบคัดเลือกกำลังพลของกองทัพบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกวิชาการ (รอบแรก) การสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน จัดหาจากบุคคลพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานสอบคัดเลือกกำลังพลของกองทัพบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกวิชาการ (รอบแรก) การสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน จัดหาจากบุคคลพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผนวก ค คำแนะนำและข้อปฏิบัติการสอบสัมภาษณ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผนวก ค คำแนะนำและข้อปฏิบัติการสอบสัมภาษณ์ 

คำแนะนำการปฏิบัติการสอบภาควิชาการ ในอาทิตย์ที่ 21 มิ.ย.63 เริ่มสอบเวลา 13.00-15.30 น.
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คำแนะนำการปฏิบัติการสอบภาควิชาการ ในอาทิตย์ที่ 21 มิ.ย.63 เริ่มสอบเวลา 13.00-15.30 น. 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานสอบคัดเลือกกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง สถานที่สอบบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานสอบคัดเลือกกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง สถานที่สอบบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย

ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานสอบคัดเลือกกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานสอบคัดเลือกกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานสอบคัดเลือกกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน จัดหาจากบุคคลพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานสอบคัดเลือกกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน จัดหาจากบุคคลพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓