ประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานจัดหากำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน จัดหาจากบุคคลพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานจัดหากำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน จัดหาจากบุคคลพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
การสอบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ (ผนวก ข.และ ค.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน การสอบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ (ผนวก ข.และ ค.)
คลิกดาวน์โหลด แผนที่การเดินทาง กองบัญชาการกองทัพไทย
ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานจัดหากำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกภาควิชาการ (รอบแรก) การสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน จัดหาจากบุคคลพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานจัดหากำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกภาควิชาการ (รอบแรก) การสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน จัดหาจากบุคคลพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แผนที่เส้นทาง ไปสถานที่สอบ นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่เส้นทาง ไปสถานที่สอบ นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน
คำแนะนำการปฏิบัติสำหรับการสอบภาควิชาการเพื่อคัดเลือกบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  คำแนะนำการปฏิบัติสำหรับการสอบภาควิชาการเพื่อคัดเลือกบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
ขอบเขตเนื้อหาการสอบภาควิชาการและภาคปฏิบัติ ตำแหน่งนายทหารประทวนจัดหาจากบุคคลพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ขอบเขตเนื้อหาการสอบภาควิชาการและภาคปฏิบัติ ตำแหน่งนายทหารประทวนจัดหาจากบุคคลพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานจัดหากำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนบรรจุเข้ารับราชการ สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานจัดหากำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนบรรจุเข้ารับราชการ สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔