ประชาสัมพันธ์

ขอบเขตเนื้อหาการสอบภาควิชาการและภาคปฏิบัติ ตำแหน่งนายทหารประทวนจัดหาจากบุคคลพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ขอบเขตเนื้อหาการสอบภาควิชาการและภาคปฏิบัติ ตำแหน่งนายทหารประทวนจัดหาจากบุคคลพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานจัดหากำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนบรรจุเข้ารับราชการ สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานจัดหากำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนบรรจุเข้ารับราชการ สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔